Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Hoàng Hạ Đan

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  chả ram cuốn bắp rồi chiên :D
  xl vì nãy giờ onl mà k rep do đang làm bài giúp cậu đấy
  13 Tháng ba 2020
 2. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  làm gì có thông báo gì đâu, làm xong chưa, khó hơm :D
  13 Tháng ba 2020
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  đang làm câu a đang giải , khó lăm nên làm câu a thôi
  13 Tháng ba 2020
 4. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  Khó lắm hông, bài ôn học sinh giỏi toán của tụi mình đó, cô bảo bài thi thật mới khó hơn
  13 Tháng ba 2020
 5. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  dài lắm hơn 1 trang
  13 Tháng ba 2020
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ủa cậu thi hsg toán ak còn tớ thì chả thi j lý do rớt lên rớt xuống
  13 Tháng ba 2020
 7. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  hehe, nnăm ngoái mình thi 2 môn toán anh đậu hết và giải nhất cả hai, thôi năm nay thấy đề ôn toán coi như bỏ rùi, còn môn anh :D
  13 Tháng ba 2020
 8. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  giỏi thế chẳng còn mình hichic mà thôi xíu nữa chụp câu a cho
  13 Tháng ba 2020
 9. Trần Hoàng Hạ Đan
  Trần Hoàng Hạ Đan
  ok nha, mà .... ghi chữ đẹp đẹp tí :'>
  13 Tháng ba 2020
 10. Phủ Thiên
  13 Tháng ba 2020