Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cute - sama

 1. Minhleduc
  Minhleduc
  j vậy
  11 Tháng ba 2020
 2. Cute - sama
  Cute - sama
  cho em làm quen
  11 Tháng ba 2020
 3. Minhleduc
  Minhleduc
  lí do
  11 Tháng ba 2020
 4. Cute - sama
  Cute - sama
  thế thôi hông cần nx
  bye
  11 Tháng ba 2020
 5. Minhleduc
  Minhleduc
  đùa tí
  11 Tháng ba 2020
 6. Minhleduc
  Minhleduc
  đừng bye
  11 Tháng ba 2020
 7. Cute - sama
  11 Tháng ba 2020
 8. Minhleduc
  Minhleduc
  em bn tuổi
  11 Tháng ba 2020
 9. Cute - sama
  12 Tháng ba 2020
 10. Minhleduc
  Minhleduc
  em là em của a su nấm à
  12 Tháng ba 2020
 11. Cute - sama
  Cute - sama
  nope ak
  13 Tháng ba 2020
 12. Minhleduc
  Minhleduc
  j v
  13 Tháng ba 2020
 13. Cute - sama
  Cute - sama
  người dưng ạ
  17 Tháng ba 2020