Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Gumball_

 1. Tín Phạm
  Tín Phạm
  sao thế bn
  9 Tháng ba 2020
 2. _Gumball_
  _Gumball_
  Không, chỉ bảo thế thôi, lúc trước tôi quen bạn mà. Nếu tôi không nhớ lầm
  9 Tháng ba 2020
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Học ngu rồi bạn -.-
  10 Tháng ba 2020
 4. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Để mình nhớ thử
  10 Tháng ba 2020
 5. _Gumball_
 6. Tín Phạm
  10 Tháng ba 2020
 7. Tín Phạm
  Tín Phạm
  lâu rồi không gặp :D
  10 Tháng ba 2020
 8. _Gumball_
  _Gumball_
  Trải qua 4 cái nick :') Tôi sợ tôi luôn
  10 Tháng ba 2020
 9. Tín Phạm
  11 Tháng ba 2020
-->