Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bắpie Kute

 1. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  5 Tháng ba 2020
 2. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  nhưng những link mình dẫn dều đc diễn đàn cho phép nhé
  5 Tháng ba 2020
 3. Họcmãi2019
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  bạn à, có chữ "com" đằng sau là được tính nhé
  Pinterest.com cũng được cho phép mà :)
  5 Tháng ba 2020
 5. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  5 Tháng ba 2020
 6. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  okie bạn
  5 Tháng ba 2020
 7. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  Haha!
  Nhưng hãy tin là bọn họ cũng chẵng hiểu gì!
  Và vì thế, bạn vẫn “an toàn”
  :)
  5 Tháng ba 2020
 8. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Haizz, mình an toàn là điều đương nhiên vì mình chẳng làm gì sai cả nhé, bạn có thể hỏi họ thử xem, nếu mình bị điểm cảnh cáo thì cảm ơn bạn, còn nếu không thì bạn bẽ mặt, vậy thoi ~ :)
  5 Tháng ba 2020
 9. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  Vầng!Mình chỉ xin phép cap màn hình và gửi cho chủ quản diễn đàn này thôi!
  5 Tháng ba 2020
 10. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  oke bạn :)
  nếu mình sai thì cảm ơn bạn đã nhắc nhở nha
  nếu mình ko sai thì chứng tỏ bạn sai
  5 Tháng ba 2020
 11. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  Đúng rồi!
  5 Tháng ba 2020
 12. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  Hơ hơ!
  Lãnh đạo không dám đưa ý kiến à!
  Thế mà cũng gọi là ...
  @Phạm Thúy Hằng !
  5 Tháng ba 2020
 13. Họcmãi2019
  Họcmãi2019
  Haha!
  Thôi, không phải cố!
  BC vì làm phiền đi bạn, để BQT khổ bẽ mặt @Bắpie Kute
  5 Tháng ba 2020
 14. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Không phải là mấy anh chị không dám đưa ra ý kiến, mà là hai anh chị chưa on.
  Bạn đừng có nói xấu họ kiểu đó nhé, chính bạn không biết gì thì nên im mồm lại đi.
  6 Tháng ba 2020
 15. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  hmmmmm đưa ý kiến lại bảo làm phiền chán lắm ý :)
  7 Tháng ba 2020