Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  Huh ? chăm gì cơ ?
  27 Tháng hai 2020
 2. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  giải bài đấy '-' còn giả vờ nữa hả :<
  27 Tháng hai 2020
 3. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  rảnh thôi :>
  27 Tháng hai 2020
 4. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  trước t cũng hay giải toán lắm, giải còn nhiều hơn TA cơ '-' nhưng giờ lười quá :<
  27 Tháng hai 2020
 5. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  t ngu toán :<
  27 Tháng hai 2020
 6. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  t có khác gì đâu =(( làm được câu nào thì làm câu đấy thôii
  27 Tháng hai 2020
 7. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  t thà đổi anh sáng toán thì khéo
  27 Tháng hai 2020
 8. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  à mà thôi để thế cũng được
  27 Tháng hai 2020
 9. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  hiuhiu t thích cả Anh lẫn Văn luônn
  27 Tháng hai 2020
 10. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  để gì ?
  27 Tháng hai 2020
 11. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  để nguyên ấy
  27 Tháng hai 2020
 12. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  tao vẫn chưa hiểu dì ><
  27 Tháng hai 2020
 13. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  đọc lại đi mầy :>
  27 Tháng hai 2020
 14. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  ý là mày viết sai chính t đk ?
  27 Tháng hai 2020
 15. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  "t thà đổi anh sáng toán thì khéo" nguyen cái này này
  27 Tháng hai 2020
 16. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  thôi dẹp đi ><
  27 Tháng hai 2020
 17. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  dẹp thì dẹpppppppp :D
  27 Tháng hai 2020
 18. Lê Uyên Nhii
  27 Tháng hai 2020
 19. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  ngủ chưa
  27 Tháng hai 2020
 20. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  ngủ rồi Zzz :p
  27 Tháng hai 2020
 21. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  "bác ơi nhờ bác gọi bạn dậy giùm cháu ạ" :D
  27 Tháng hai 2020
 22. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  haha nó mà ngủ thì trời mới kêu đc nó dậy :D
  27 Tháng hai 2020
 23. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  Ông trời đi ngủ rồi bác ạ
  thôi cứ để nó ngủ đi
  27 Tháng hai 2020
 24. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  thế cháu không ngụ à
  27 Tháng hai 2020
 25. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  cháu đang ngủ bác ạ
  27 Tháng hai 2020
 26. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  cơ mà ngủ mới dậy
  27 Tháng hai 2020
 27. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  ngủ mới dậy á
  28 Tháng hai 2020
 28. Khánh Hồ Bá
  28 Tháng hai 2020
 29. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  à há :33
  29 Tháng hai 2020
 30. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  t buồn quá m ạ
  29 Tháng hai 2020
 31. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  why buồn? zô ht làoo
  29 Tháng hai 2020
 32. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  T buồn ngủ :D
  29 Tháng hai 2020
 33. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  trời -.- fb m là gì thế
  29 Tháng hai 2020
 34. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  Hồ Bá Khánh, ảnh 1 thanh niên buồn ngủ ngồi ôm con mều
  ảnh bìa là hình tháp Effel
  29 Tháng hai 2020
 35. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  gửi link đi amfy
  29 Tháng hai 2020
 36. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  tìm đê
  29 Tháng hai 2020
 37. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  lười :v
  29 Tháng hai 2020
 38. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  tao lười mày ơi :<
  29 Tháng hai 2020
-->