Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Huỳnh Tú Vi

 1. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  ok bạn 2k4 nghệ an
  26 Tháng hai 2020
 2. Huỳnh Tú Vi
  Huỳnh Tú Vi
  mình là Tinns, 2k6
  26 Tháng hai 2020
 3. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  yess nice to met you
  26 Tháng hai 2020
 4. Huỳnh Tú Vi
  27 Tháng hai 2020