Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mbappe2k5

 1. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Đâu có cái nào là quảng cáo đâu
  Mình đã dịch và đã đọc nhé
  25 Tháng hai 2020
 2. mbappe2k5
  mbappe2k5
  Thế còn lỗi sai box thì sao bạn? Và không dùng tiếng Việt nữa (theo quy định chỉ bài đăng ở box Ngoại Ngữ mới không cần dùng TV)
  25 Tháng hai 2020
 3. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Mình sẽ chuyển nhé
  25 Tháng hai 2020
 4. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Mà mình thấy nó hong dính với box nào cả
  Bạn có ý chuyển về box nào ko
  25 Tháng hai 2020
 5. mbappe2k5
  mbappe2k5
  Thứ nhất, theo mình thì bài này nên bị xóa đi vì lỗi không có nguồn, cũng như không sử dụng tiếng Việt (nếu rảnh bạn có thể ngồi dịch hộ bạn kia để giữ bài lại :D).
  Thứ hai, mình nghĩ tốt nhất cho vào box Chia sẻ, nhưng với điều kiện phải có bản tiếng Việt và ghi rõ nguồn.
  25 Tháng hai 2020
 6. mbappe2k5
  mbappe2k5
  "PHẢI giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu, trừ Chuyên mục Ngoại ngữ. Khi cần dẫn chứng các ngôn ngữ khác cần có bản dịch kèm theo, trừ trường hợp sử dụng các từ thuộc về chuyên môn hoặc được dùng phổ thông. KHÔNG sử dụng ngôn ngữ teen." Đây không phải chuyên mục Ngoại ngữ :D
  25 Tháng hai 2020
 7. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Vậy xoá ha
  Mình nghĩ cũng nên xoá đấy cậu
  25 Tháng hai 2020