Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuro-chan

 1. Trần Hoàng Phong
  19 Tháng hai 2020
 2. Kuro-chan
  Kuro-chan
  Em ít tuổi hơn chị mừ?
  19 Tháng hai 2020
 3. Trần Hoàng Phong
  Trần Hoàng Phong
  Ừm, bạn mấy tuổi?
  19 Tháng hai 2020
 4. Kuro-chan
  Kuro-chan
  Em 13 ạ
  19 Tháng hai 2020
 5. Trần Hoàng Phong
  Trần Hoàng Phong
  Chị lớn tuổi hơn thật :>
  20 Tháng hai 2020
-->