Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cao Khôi Trần 2k6

 1. Maxboy︵❣
  16 Tháng hai 2020
 2. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  rồi tao mày đăng kí đi có khi nhận thưởng đấy
  17 Tháng hai 2020
 3. Tín Phạm
  Tín Phạm
  ảo tưởng
  17 Tháng hai 2020
 4. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  đi đây m
  17 Tháng hai 2020