Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Trungg

 1. Quang Trungg
  19 Tháng hai 2020
 2. Moon Crush
  Moon Crush
  Có gì vậy cậu?
  19 Tháng hai 2020
 3. Quang Trungg
  Quang Trungg
  Tạo lại hội thoại được k?
  19 Tháng hai 2020
 4. Moon Crush
  Moon Crush
  Được. Bình thường thôi mà
  19 Tháng hai 2020
 5. Quang Trungg
  Quang Trungg
  t không tạo được
  19 Tháng hai 2020
-->