Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Lan Anh

 1. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  Nan chưa biết lịch... :< hôm nay thứ mấy nhỉ?? :>
  11 Tháng hai 2020
 2. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Chịu..
  11 Tháng hai 2020
 3. shorlochomevn@gmail.com
  11 Tháng hai 2020
 4. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  hình như nghe đâu cuối tháng 2... :>
  11 Tháng hai 2020
 5. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Học đc nhiều ch
  11 Tháng hai 2020
 6. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  T_T học được max ít... :<
  11 Tháng hai 2020
 7. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Chưa luyện đề à
  11 Tháng hai 2020
 8. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :> đang ngu thì luyện đề sao nổi? :< (đang ý định luyện từ mai.. :>;)
  11 Tháng hai 2020
 9. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  nhưng chắc chưa... :> dựt tốc bất đạt... :> luyện chuyên đề đã...:>
  11 Tháng hai 2020
 10. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Hiu, mon cũng ch luyện đề!!:(
  12 Tháng hai 2020
 11. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :> thoi ngủ đê :> Nan cũng off đây.... 12h.. :>
  12 Tháng hai 2020
 12. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  Mon ngủ ngon
  12 Tháng hai 2020
 13. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Bye cháu
  12 Tháng hai 2020
 14. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  cháu ngủ đây.. :> bye bụt
  12 Tháng hai 2020
 15. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Gọi là cháu thì phải xưng chú chứ
  Phải là bye chú
  12 Tháng hai 2020
 16. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :> rồi xong... :> mất toi 1 ngày rồi... :<
  12 Tháng hai 2020
 17. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  thoi òi... :< cứ kiểu này là die... thôi off dài vậy... :<
  12 Tháng hai 2020
 18. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  Nan mới test 1 cái đề.. :< thấy mình gà quá.. :<
  12 Tháng hai 2020
 19. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Đề BN à
  12 Tháng hai 2020
 20. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Hỏi nốt câu cuối: bth 1 ngày ngủ nhiêu tiếng
  12 Tháng hai 2020
 21. shorlochomevn@gmail.com
  12 Tháng hai 2020
 22. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Mon ngủ mất 1/3 ngày!!:))
  12 Tháng hai 2020
 23. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  ngủ 4 chu kì.. :>
  12 Tháng hai 2020
 24. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :> chắc học 1/2 ngày... :>
  12 Tháng hai 2020
 25. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  Ok! Bye
  12 Tháng hai 2020
 26. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  ặc... :< uk thôi bye.... :>
  12 Tháng hai 2020
 27. Vũ Lan Anh
  12 Tháng hai 2020
 28. Vũ Lan Anh
  Vũ Lan Anh
  12 tiếng! adu! Thánh à
  12 Tháng hai 2020
 29. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :> thì nhiêu? :>
  12 Tháng hai 2020
 30. Vũ Lan Anh
  20 Tháng hai 2020