Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  coi j zậy em
  11 Tháng hai 2020
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j cx đc, đoán xem
  11 Tháng hai 2020
 3. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  trời ơi làm sao đây em
  11 Tháng hai 2020
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ko bt
  sáng thi đc ko
  11 Tháng hai 2020
 5. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  đc tới 2 ngày vs nộp mà chết anh rồi
  11 Tháng hai 2020
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  11 Tháng hai 2020
 7. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  à anh gặp một chút rắc rối thôi mà
  11 Tháng hai 2020
 8. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  nhưng ko sao đâu anh vẫn còn sống để ở bên em là đc rồi
  11 Tháng hai 2020
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  điên ak
  lm như sắp chết
  11 Tháng hai 2020
 10. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  giỡn em đấy
  11 Tháng hai 2020
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừm. thôi ah nt vs cj killer trần đi e ko lm phiền nx
  11 Tháng hai 2020
 12. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  làm phiền j đâu anh đợi em đấy chứ
  11 Tháng hai 2020
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ỏ zậy hẻn
  11 Tháng hai 2020
 14. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  umk đúng zậy đấy
  11 Tháng hai 2020
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thôi vào ht đi, kiếm thông báo mệt lắm
  đâu hết cả mắt
  11 Tháng hai 2020
-->