Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cao Khôi Trần 2k6

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  còn nek sao ak
  11 Tháng hai 2020
 2. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  thì vào ht ns chuyện thôi em
  11 Tháng hai 2020
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừm, ah vô trc đi
  e gửi mail bài tập qua cho bn rồi vô sau
  11 Tháng hai 2020
 4. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  rồi sao cx đc chiều em v
  11 Tháng hai 2020