Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Trần Minh Chiêm578
  13 Tháng hai 2020
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  Fb mới là gì ế
  14 Tháng hai 2020
 3. Trần Minh Chiêm578
 4. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  vãy vẫy
  11 Tháng ba 2020
 5. Trần Minh Chiêm578
  7 Tháng tư 2020
 6. Đỗ Anh Thái
  7 Tháng tư 2020
 7. Trần Minh Chiêm578
  8 Tháng tư 2020