Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mai huyền trang21

 1. L e i
  L e i
  hello
  17 Tháng ba 2020
 2. L e i
  L e i
  bài 1 cậu cần phần nào
  17 Tháng ba 2020
 3. L e i
  L e i
  c. TM ^2= TD.TC
  theo tch đường nối tâm => MN vg OB tại E
  cậu cm: TN là tt(O)
  Aps dụng hệ thức lg vào tg TNO vg tại N có OE là dg cao: TN^2= TE.TO
  mà TN= TM ( theo tch 2 tt cắt nhau )
  => TD.TC=TE.TO
  tg TDB đồng dạng tgTOC (c-g-c)=> DEB=TCO
  xét tg COED có :... mà DEB là góc ngoài tại đỉnh E => tgnt
  17 Tháng ba 2020
 4. L e i
  L e i
  :vv bạn gần sinh nhật toi luôn nek
  17 Tháng ba 2020
 5. mai huyền trang21
  mai huyền trang21
  cảm ơn nhé! mình cũng đang cần phần này
  17 Tháng ba 2020
 6. mai huyền trang21
  mai huyền trang21
  mà bạn sinh ngày bao nhiêu vậy
  17 Tháng ba 2020
 7. L e i
  L e i
  haha toi cũng đoán vậy ~
  17 Tháng ba 2020
 8. L e i
  L e i
  hiểu chưa bạn ^^ 25 này
  17 Tháng ba 2020
-->