Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Tín Phạm
  17 Tháng hai 2020
 2. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Cạch mặt t rồi
  17 Tháng hai 2020
 3. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  sao dắt tao vào đây làm j
  17 Tháng hai 2020
 4. Tín Phạm
  18 Tháng hai 2020
 5. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  là sao thế m
  18 Tháng hai 2020
 6. Cao Khôi Trần 2k6
  Cao Khôi Trần 2k6
  tao ko hiểu tự nhiên m dắt tao vào đây rồi khóc là sao
  18 Tháng hai 2020
-->