Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hắc Trần Tuyết Nhi

 1. ranmori0123@gmail.com
  4 Tháng hai 2020
 2. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  chào thoi mà
  4 Tháng hai 2020
 3. Hắc Trần Tuyết Nhi
  Hắc Trần Tuyết Nhi
  vô nhóm tụi này ko
  4 Tháng hai 2020
 4. ranmori0123@gmail.com
  4 Tháng hai 2020
 5. Hắc Trần Tuyết Nhi
  4 Tháng hai 2020
 6. ranmori0123@gmail.com
  ranmori0123@gmail.com
  thôi nha mình bận rồi
  4 Tháng hai 2020
 7. Hắc Trần Tuyết Nhi
  4 Tháng hai 2020
 8. ranmori0123@gmail.com
  ranmori0123@gmail.com
  mn ko vào đâu cảm ơn
  4 Tháng hai 2020
-->