Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phuong2k60507@gmail.com

 1. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Nghỉ học hay l...... 'bị đình chỉ học'....? :D
  11 Tháng hai 2020
 2. phuong2k60507@gmail.com
  phuong2k60507@gmail.com
  Chọc hoài không ngán hả.
  11 Tháng hai 2020
 3. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Hiển nhiên rồi! :D
  11 Tháng hai 2020
 4. phuong2k60507@gmail.com
  phuong2k60507@gmail.com
  Đang tức lại gặp ông nhây.
  11 Tháng hai 2020
 5. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Hình như anh luôn biết đâu là giới hạn (để bước qua nó) :p
  11 Tháng hai 2020
 6. phuong2k60507@gmail.com
  phuong2k60507@gmail.com
  Cứ bước đi anh. Em không cấm.
  11 Tháng hai 2020
 7. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  =_=
  Có j đó sai sai ở đây thì phải....?
  11 Tháng hai 2020
 8. phuong2k60507@gmail.com
  12 Tháng hai 2020
-->