Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cự Giải 2k6

 1. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Nghỉ học hay l...... 'bị đình chỉ học'....? :D
  11 Tháng hai 2020
 2. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Chọc hoài không ngán hả.
  11 Tháng hai 2020
 3. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Hiển nhiên rồi! :D
  11 Tháng hai 2020
 4. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Đang tức lại gặp ông nhây.
  11 Tháng hai 2020
 5. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  Hình như anh luôn biết đâu là giới hạn (để bước qua nó) :p
  11 Tháng hai 2020
 6. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Cứ bước đi anh. Em không cấm.
  11 Tháng hai 2020
 7. lâm tùng apollo
  lâm tùng apollo
  =_=
  Có j đó sai sai ở đây thì phải....?
  11 Tháng hai 2020
 8. Cự Giải 2k6
  Cự Giải 2k6
  Sai gì?
  12 Tháng hai 2020
-->