Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi khánh ly abbey

 1. Maxboy︵❣
  3 Tháng hai 2020
 2. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  quay lại vs con nhỏ đó chưa
  3 Tháng hai 2020
 3. Maxboy︵❣
  3 Tháng hai 2020
 4. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  biết mà trước sau j chẳng thế
  3 Tháng hai 2020
 5. Maxboy︵❣
  4 Tháng hai 2020
 6. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  lo mà học đi suốt ngày yêu với đương
  4 Tháng hai 2020
 7. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  yêu qq
  4 Tháng hai 2020
 8. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ko chứ là j
  4 Tháng hai 2020
 9. Maxboy︵❣
  5 Tháng hai 2020
 10. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  bb? mà sao dqoj này on mà ko nch vs chị v buồn ghê
  7 Tháng hai 2020
 11. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  bạn bè
  xin lỗi
  ko thấy cj onl
  7 Tháng hai 2020
 12. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  v à chịu từ bỏ rồi sao
  7 Tháng hai 2020
 13. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  chắc z
  8 Tháng hai 2020