Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khôi Trần Cao 2k6

 1. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  sai mk nha m
  1 Tháng hai 2020
 2. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  sao thế đợi tao sửa mk cho ae
  1 Tháng hai 2020
 3. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  mày con on ko
  1 Tháng hai 2020
 4. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  gióng ơi tao đỏ nhất diễn đàn nè
  1 Tháng hai 2020
 5. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  à ko phải mk sai do tao đăng kí học mãi nên muốn vào thì mày phải ấn vào nút đăng nhập học mãi rồi nhập mk auto chính xác
  1 Tháng hai 2020
 6. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Làm thử đi mày sẽ bt thôi
  1 Tháng hai 2020
 7. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  là s
  1 Tháng hai 2020
 8. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  thì mày ấn vào chữ đăng nhập học mãi cái màu xanh đó
  1 Tháng hai 2020
 9. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Xong rồi ghi mk và tên đăng nhập vào là xong thôi
  1 Tháng hai 2020
 10. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  r đc
  1 Tháng hai 2020
 11. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  làm việc đi nha
  1 Tháng hai 2020
 12. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  see nề
  1 Tháng hai 2020
 13. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  đc ko làm theo kịch bản đi
  1 Tháng hai 2020
 14. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  tao ko vào đc mày vào đi
  1 Tháng hai 2020
 15. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  vô xem đi
  1 Tháng hai 2020
 16. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  mày ra tao mới vô đc
  1 Tháng hai 2020
 17. Maxboy︵❣
  1 Tháng hai 2020
 18. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Đọc chưa thấy a T nhà ta ngầu ko
  1 Tháng hai 2020
 19. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  làm j bằg t
  1 Tháng hai 2020
 20. Khôi Trần Cao 2k6
  1 Tháng hai 2020
 21. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  đc đấy câu thì chưa đc nhưng ảnh thì xuất sắc
  1 Tháng hai 2020
 22. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  xem đi
  1 Tháng hai 2020
 23. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  bồ t á m
  1 Tháng hai 2020
 24. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  rồi câu viết gà quá thằng T nó ko dỗ đâu vô tâm lắm
  1 Tháng hai 2020
 25. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  xạo ko Tú còn ko câu đc bày đặt
  1 Tháng hai 2020
 26. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  ko tin m
  dăm ba cn tú
  1 Tháng hai 2020
 27. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Vào trang hồ sơ của thằng T gọi nó đi
  1 Tháng hai 2020
 28. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Chị đc cái xạo
  1 Tháng hai 2020
 29. Maxboy︵❣
  1 Tháng hai 2020
 30. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Thôi nếu thằng T ko lên thì cho mày sử dụng vào mục đích câu cá đấy
  1 Tháng hai 2020
 31. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  thôi
  1 Tháng hai 2020
 32. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  Chứ bây giờ định làm gì đây
  1 Tháng hai 2020
 33. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  luotứ fb nt vs cn đó
  1 Tháng hai 2020
 34. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  mày lướt fb đợi nó à
  1 Tháng hai 2020
 35. Maxboy︵❣
  1 Tháng hai 2020
 36. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  nếu thấy nó on thì tao sẽ báo cho mày
  1 Tháng hai 2020
 37. Maxboy︵❣
  1 Tháng hai 2020
 38. Khôi Trần Cao 2k6
  Khôi Trần Cao 2k6
  on fb câu gái đi rồi tao báo cho
  1 Tháng hai 2020