Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lục Vân Tiên

 1. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Không có bài tập than qq -.-
  21 Tháng một 2020
 2. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  Có 26 bài vẫn chán!
  23 Tháng một 2020
 3. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Ít -.-
  24 Tháng một 2020
 4. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  :V Chịu!
  24 Tháng một 2020
-->