Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tín Phạm

 1. Maxboy︵❣
  12 Tháng một 2020
 2. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  ae biệt tăm
  12 Tháng một 2020
 3. Tín Phạm
  12 Tháng một 2020
 4. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Đang hóng thớt
  12 Tháng một 2020
 5. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Bữa nào hóng bị banmed
  12 Tháng một 2020
 6. Tín Phạm
  Tín Phạm
  Banned
  12 Tháng một 2020