Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  3 Tháng một 2020
 2. Linh Hy
  Linh Hy
  ba me tau di khoi, dem khoa di, the la tau qua nha hang xom choi, dang xai may nha hang xom tukkk
  3 Tháng một 2020
 3. Linh Hy
  Linh Hy
  an toan nhung lonely
  3 Tháng một 2020
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  3 Tháng một 2020
 5. Linh Hy
  Linh Hy
  di dam huhu
  3 Tháng một 2020
 6. Linh Hy
  Linh Hy
  khong biet ve chua nua
  3 Tháng một 2020
 7. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Toi nghiep dua be =<<<<<<
  3 Tháng một 2020
-->