Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Hahaha ^^
  1 Tháng một 2020
 2. Kuroko - chan
  1 Tháng một 2020
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Dạ dạ ^^
  1 Tháng một 2020
 4. Kuroko - chan
  1 Tháng một 2020
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Dạ??
  1 Tháng một 2020
 6. Thái Minh Quân
  1 Tháng một 2020
 7. Kuroko - chan
  1 Tháng một 2020
-->