Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lục Vân Tiên

 1. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Tổng kết mấy?
  1 Tháng một 2020
 2. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  kk, 8 tròn!
  1 Tháng một 2020
 3. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Hơn m có 1đ :3
  3 Tháng một 2020
 4. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  kk, 1 điểm!
  4 Tháng một 2020
-->