Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Hy

 1. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ba mẹ t sắp đi ngủ rồi =)))))
  31 Tháng mười hai 2019
 2. Linh Hy
  Linh Hy
  =)))=)) nghe bọn hắn nói mai là hạn nộp sử rồi?
  31 Tháng mười hai 2019
 3. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  31 Tháng mười hai 2019
 4. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Cô nói t chiều mốt được mà
  31 Tháng mười hai 2019
 5. Linh Hy
  Linh Hy
  thì thứ 5 có sử còn gì?
  31 Tháng mười hai 2019
-->