Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đi học rồi
  15 Tháng mười hai 2019
 2. Võ Thu Uyên
  15 Tháng mười hai 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Vừa thấy đó mà=,=
  15 Tháng mười hai 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chậc
  15 Tháng mười hai 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  15 Tháng mười hai 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  giờ mới rep=.=
  15 Tháng mười hai 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  15 Tháng mười hai 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  qua mess
  15 Tháng mười hai 2019
-->