Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi tuấn prestigal

 1. Trần Vân Anh 2k5
  22 Tháng mười hai 2019
 2. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  đồng hương làm quen cái nhỉ :)
  22 Tháng mười hai 2019
 3. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  you ở đâu
  22 Tháng mười hai 2019
 4. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  i am phờ rom cẩm xuyên
  22 Tháng mười hai 2019
 5. Trần Vân Anh 2k5
  22 Tháng mười hai 2019
 6. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  còn you
  22 Tháng mười hai 2019
 7. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  thành phố hà tĩnh
  22 Tháng mười hai 2019
 8. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  uầy cũng khá là xa đấy
  22 Tháng mười hai 2019
 9. Trần Vân Anh 2k5
  22 Tháng mười hai 2019
 10. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  xin in4 làm quen nầu
  22 Tháng mười hai 2019
 11. Trần Vân Anh 2k5
  22 Tháng mười hai 2019
 12. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  what khó tính thế
  22 Tháng mười hai 2019
 13. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  không cho là khó tính ó hỏ
  22 Tháng mười hai 2019
 14. tuấn prestigal
  tuấn prestigal
  giấu gì mà giấu kĩ thế
  22 Tháng mười hai 2019
 15. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  không muốn kb vs người lạ
  22 Tháng mười hai 2019