Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. shorlochomevn@gmail.com
  12 Tháng mười hai 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  ủa tưởng bắc ninh không thi tỉnh?
  12 Tháng mười hai 2019
 3. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  :> có mà... :> mình thấy mấy năm nay anh chị đều thi mà... :> mới cả mình bận ôn thi cuối kì @@
  12 Tháng mười hai 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  12 Tháng mười hai 2019
 5. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  cả tuần kiểm tra liên tục... hôm nay mới được thở... :>
  12 Tháng mười hai 2019
 6. Tungtom
  12 Tháng mười hai 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  hỏi thăm rứa thôi
  12 Tháng mười hai 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  học tốt nhá :D
  12 Tháng mười hai 2019
 9. shorlochomevn@gmail.com
  12 Tháng mười hai 2019
 10. shorlochomevn@gmail.com
  shorlochomevn@gmail.com
  thanks... :> bạn cũng vậy... :>
  12 Tháng mười hai 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  :>
  12 Tháng mười hai 2019