Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Vân Anh 2k5

 1. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  nhăn răng là cười được
  đâu cần vẽ :)
  11 Tháng mười hai 2019
 2. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  tại cái tên bài hát vậy chứ
  22 Tháng mười hai 2019
 3. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  11 ngày....
  22 Tháng mười hai 2019
 4. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  cho đẹp ngày
  5 Tháng một 2020
 5. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  14 ngày
  5 Tháng một 2020