Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Trương Văn Trường Vũ
  8 Tháng mười hai 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chậc
  8 Tháng mười hai 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  xem bóng cả tối, h ms học thế là phải :vv
  8 Tháng mười hai 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đến chịu
  coi chi
  8 Tháng mười hai 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  cổ vũ VN mà ^^
  8 Tháng mười hai 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  qua mess đi bây h tớ off dđ
  8 Tháng mười hai 2019
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thua luôn
  8 Tháng mười hai 2019
 8. Kuroko - chan
  8 Tháng mười hai 2019
-->