Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Karry Nguyệt

 1. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  lô :> lâu không thấy Nguyệt comeback ấy nhỉ
  7 Tháng mười hai 2019
 2. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Hehe, giờ mới rảnh để onl nè
  9 Tháng mười hai 2019
 3. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  thi rồi à
  9 Tháng mười hai 2019
 4. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Chưa :< Tuần sau mới thi cơ
  9 Tháng mười hai 2019
 5. peekaiyuan64
  peekaiyuan64
  sớm thế
  9 Tháng mười hai 2019
 6. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Hicc :<
  9 Tháng mười hai 2019
-->