Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. View previous comments
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  cần t gt cho k .-.
  6 Tháng mười hai 2019
 3. Võ Thu Uyên
  6 Tháng mười hai 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  mai luôn à
  6 Tháng mười hai 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  lỡ giới thiệu, xong ng ta không đồng ý, như ai đó....
  thì quê lắm
  6 Tháng mười hai 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  t đem m đi gả he =-=
  6 Tháng mười hai 2019
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  mặc dù đã vứt hết liêm sỉ rồi@@
  6 Tháng mười hai 2019
 8. Võ Thu Uyên
  6 Tháng mười hai 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  cần k t gả luôn
  6 Tháng mười hai 2019
 10. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  1 khi t đăng lên wall là ối trai tới chứ có gì đâu :D
  6 Tháng mười hai 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  cần thì sao?
  6 Tháng mười hai 2019
 12. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  quan trọng là ông gả đi đâu á
  6 Tháng mười hai 2019
 13. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vơ trời ôi
  6 Tháng mười hai 2019
 14. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng mười hai 2019
 15. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ặc@@
  6 Tháng mười hai 2019
 16. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thật hả trời
  6 Tháng mười hai 2019
 17. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  còn đâu liêm sỉ nữa=.=
  6 Tháng mười hai 2019
 18. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  bà còn liêm sỉ hả :D
  6 Tháng mười hai 2019
 19. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  không=.=
  6 Tháng mười hai 2019
 20. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  mất lâu rồi, nhưng muốn níu kéo lại
  6 Tháng mười hai 2019
 21. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thế tui đăng thông báo tìm chậu nha :D
  6 Tháng mười hai 2019
 22. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  kệ ông
  6 Tháng mười hai 2019
 23. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  mà sẽ không có ai đâu:<
  6 Tháng mười hai 2019
 24. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng mười hai 2019
 25. Võ Thu Uyên
  6 Tháng mười hai 2019
 26. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ôi mẹ ơi
  cái gì trên đó đó
  6 Tháng mười hai 2019
 27. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng mười hai 2019
 28. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng mười hai 2019
 29. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  còn đâu liêm sỉ nữa
  6 Tháng mười hai 2019
 30. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  kiếm chỗ chui đây=.=
  6 Tháng mười hai 2019
 31. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  bà có liêm sỉ ak :v
  6 Tháng mười hai 2019
 32. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đã nói là níu kéo rồi mà
  6 Tháng mười hai 2019
 33. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  giờ thì khỏi luôn rồi@@
  đi sạch:v
  6 Tháng mười hai 2019
 34. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  còn gì đâu mà níu vs chả kéo :D
  6 Tháng mười hai 2019
 35. Võ Thu Uyên
  6 Tháng mười hai 2019
 36. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  mà, sẽ không có ai đâu:D
  6 Tháng mười hai 2019
 37. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ông, coi chừng đó!
  6 Tháng mười hai 2019
 38. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  bả oánh tui hả .-.
  6 Tháng mười hai 2019
 39. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  oánh được oánh lâu rồi
  6 Tháng mười hai 2019
 40. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  chả lẽ giờ bắt xe vào Quảng Trị tìm ông oánh?
  6 Tháng mười hai 2019
 41. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng mười hai 2019
 42. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  vào đây solo vs ny t =))
  6 Tháng mười hai 2019
 43. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ny ông ở.... mà
  6 Tháng mười hai 2019
 44. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thích thì chiều
  tui không sợ, nhá
  6 Tháng mười hai 2019
 45. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đến lúc đó đừng có chạy ra bênh ny ông =.=
  6 Tháng mười hai 2019
 46. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  UwU bắt đầu sợ r đó. Hèn gì k có ny :3
  6 Tháng mười hai 2019
 47. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ý ông là gì hả?
  6 Tháng mười hai 2019
 48. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  :3 đoán xem, cà khịa đó
  6 Tháng mười hai 2019
 49. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  muốn chết không?
  6 Tháng mười hai 2019
 50. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thui ib đi, ở đây nát tb mấy bạn kia :3
  6 Tháng mười hai 2019
 51. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  qua mess
  6 Tháng mười hai 2019
-->