Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi s2no12k3

 1. Lục Vân Tiên
  8 Tháng mười hai 2019
 2. s2no12k3
  s2no12k3
  AAA ... thế là hiện hồn nè :>
  9 Tháng mười hai 2019
 3. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  :), lâu không lên mà!
  10 Tháng mười hai 2019
 4. s2no12k3
  s2no12k3
  dạo này còn MC hay game j òi ?
  11 Tháng mười hai 2019
 5. Lục Vân Tiên
  16 Tháng mười hai 2019
 6. s2no12k3
  16 Tháng mười hai 2019
 7. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  dạo này play game với học ôn thi!
  16 Tháng mười hai 2019
 8. s2no12k3
  s2no12k3
  :>>>>
  16 Tháng mười hai 2019
 9. Lục Vân Tiên
  16 Tháng mười hai 2019
 10. s2no12k3
  s2no12k3
  T3 T4 T5 tui phải thi ;-;
  16 Tháng mười hai 2019
 11. s2no12k3
  s2no12k3
  thôi đi ngủ đây
  16 Tháng mười hai 2019
 12. Lục Vân Tiên
  Lục Vân Tiên
  Lêu lêu, tui thì cả 2 tuần cơ! :D
  16 Tháng mười hai 2019
-->