Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  ? hỏi chấm
  2 Tháng mười hai 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  tao chợt lấy tập phiếu toán , nó lòi ra 1 tập hóa CLB 32 câu tự luận ._.
  2 Tháng mười hai 2019
 3. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  :)) lớp 9 hả?
  2 Tháng mười hai 2019
 4. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  lớp 10 , sáng nay phát ............
  2 Tháng mười hai 2019
 5. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  T.T , thế thì chịu
  2 Tháng mười hai 2019
 6. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  trường bây có CLB Hóa? sướng vcl :D
  2 Tháng mười hai 2019
 7. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  mà đọc hết vở chụp chưa?
  2 Tháng mười hai 2019
 8. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  -_- , kháy cực mạnh
  2 Tháng mười hai 2019
 9. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  sắp mày ạ
  2 Tháng mười hai 2019
 10. Phạm Thị Thùy Trinh
  Phạm Thị Thùy Trinh
  kháy chi mô :v trường t không có CLB Hóa :))
  3 Tháng mười hai 2019
 11. Kayaba Akihiko
  3 Tháng mười hai 2019
 12. Phạm Thị Thùy Trinh
  3 Tháng mười hai 2019
-->