Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. thuyhax9
  thuyhax9
  hi bạn
  27 Tháng mười một 2019
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  chị tham gia HMF được 10 năm luôn
  27 Tháng mười một 2019
 3. thuyhax9
  thuyhax9
  hì... chị cũng chả biết nữa
  27 Tháng mười một 2019
 4. thuyhax9
  thuyhax9
  ủa mà Trân nhiêu tuổi vậy ta
  27 Tháng mười một 2019
 5. Tú Trân
  Tú Trân
  2k7
  27 Tháng mười một 2019
 6. thuyhax9
  thuyhax9
  ồ vậy em là đúng r
  27 Tháng mười một 2019
 7. Tú Trân
  Tú Trân
  ukm
  27 Tháng mười một 2019
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  chị quen Lyo à
  27 Tháng mười một 2019
 9. thuyhax9
  thuyhax9
  uk. Em giai chị đó!!!!
  27 Tháng mười một 2019
 10. Tú Trân
  Tú Trân
  biết mặt anh í hăm
  27 Tháng mười một 2019
 11. thuyhax9
  thuyhax9
  hăm lun. cho nick face ko đăng ảnh thật
  27 Tháng mười một 2019
 12. Tú Trân
  Tú Trân
  em biết nà
  27 Tháng mười một 2019
 13. thuyhax9
  thuyhax9
  gửi ảnh chị coi ddi em iu nà
  27 Tháng mười một 2019
 14. thuyhax9
  thuyhax9
  đẹp troai hong?
  27 Tháng mười một 2019
 15. Tú Trân
  Tú Trân
  muốn gởi hình cho hăm
  27 Tháng mười một 2019
 16. thuyhax9
  thuyhax9
  *gật gật*
  27 Tháng mười một 2019
 17. Tú Trân
  Tú Trân
  lập hội thoại đi
  27 Tháng mười một 2019
 18. thuyhax9
  thuyhax9
  ô kê em
  27 Tháng mười một 2019
-->