Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Hồ Bá

 1. Phạm Thị Hải
  Phạm Thị Hải
  Nghệ an hả bạn
  24 Tháng mười một 2019
 2. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  Em
  em 2k5
  ở quỳnh lưu, nghệ an, gần biển đó chị
  24 Tháng mười một 2019
 3. Phạm Thị Hải
  Phạm Thị Hải
  Chị 2k4, nghi lộc nè
  24 Tháng mười một 2019
 4. Khánh Hồ Bá
  24 Tháng mười một 2019