Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đắng!

 1. Kaito Of heart
  Kaito Of heart
  trò tặng cho cô trái tim của trò nhé
  20 Tháng mười một 2019
 2. Đắng!
  Đắng!
  trrr... tặng nụ hôn đi trò
  21 Tháng mười một 2019
 3. Kaito Of heart
  Kaito Of heart
  không thích tim hả cô
  22 Tháng mười một 2019
 4. Đắng!
  Đắng!
  cô thích cả 2 cơ
  23 Tháng mười một 2019