Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi mangthibanhao@gmail.com

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao avatar đen thế? @@
  9 Tháng mười một 2019
 2. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  e đang buồn...
  9 Tháng mười một 2019
 3. Thiên Thuận
  9 Tháng mười một 2019
 4. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  tại con bạn....
  9 Tháng mười một 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao nào?
  9 Tháng mười một 2019
 6. mangthibanhao@gmail.com
  mangthibanhao@gmail.com
  bạn ns chửi e
  9 Tháng mười một 2019
-->