Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  sao vậy
  8 Tháng mười một 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  lịch bồi trùng nên phải chọn 1 trong 2 môn :v
  8 Tháng mười một 2019
 3. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  đi theo con đg thứ 3 :D :D
  8 Tháng mười một 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ừm, môn gì với gì vậy
  8 Tháng mười một 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  8 Tháng mười một 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ừm, chọn môn nào thích nhất ấy
  8 Tháng mười một 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  8 Tháng mười một 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thi hsg à?
  8 Tháng mười một 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  8 Tháng mười một 2019
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ủa tưởng chỗ ông thi rồi:v
  8 Tháng mười một 2019
 11. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  Thi lý đi a!!!
  8 Tháng mười một 2019
 12. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  a quyết định rồi, theo tin
  8 Tháng mười một 2019
 13. Võ Thu Uyên
  8 Tháng mười một 2019
-->