Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  A Vũ có crush rồi hả???
  7 Tháng mười một 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  7 Tháng mười một 2019
 3. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  Cho e xem ảnh đi a!!!!
  7 Tháng mười một 2019
 4. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  nhưng ai zậy???
  7 Tháng mười một 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  7 Tháng mười một 2019
 6. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  ko đùa cho xem đi :)
  7 Tháng mười một 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  tại sao phải cho
  7 Tháng mười một 2019
 8. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  e cho a xem ny e rồi!!!
  7 Tháng mười một 2019
 9. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  bây h a cho e xem lại!!!
  7 Tháng mười một 2019
 10. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  do em đặt làm avatar chứ a đâu đòi
  7 Tháng mười một 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  vì ai vì ai ~ ~
  7 Tháng mười một 2019
 12. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  điiiiiiii maaaafff
  7 Tháng mười một 2019
 13. Trương Văn Trường Vũ
  7 Tháng mười một 2019
 14. Hưng Dragon Ball
  7 Tháng mười một 2019
 15. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  k có lý do để cho
  7 Tháng mười một 2019
-->