Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bỏ qua thì tự chịu... chúng tôi đã cố gắng hết sức :vv
  5 Tháng mười một 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nay không chấp... muốn bệnh rồi -.-
  5 Tháng mười một 2019
 3. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Dỗiiii :<
  6 Tháng mười một 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sao? =))
  6 Tháng mười một 2019
 5. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Cứ dỗi thôi ý =(( Mình là mình chán bạn lắm á, mình buồn mà mình không nói luôn á =((
  6 Tháng mười một 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Tại bạn mà :3 hihi :3
  6 Tháng mười một 2019
 7. Akabane Yuii
  Akabane Yuii
  Mình buồn bạn lắm =((
  6 Tháng mười một 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  tại bạn mà -.-
  6 Tháng mười một 2019
 9. ~ Hồng Vân ~
  7 Tháng mười một 2019
-->