Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  điều gì ...?
  5 Tháng mười một 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ước có người ngồi chung để ôn bài với chị ngay lúc này :v
  5 Tháng mười một 2019
 3. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  để e tới đó :v
  5 Tháng mười một 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nhanh nhe :v
  5 Tháng mười một 2019
 5. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  sắp đến rồi :v
  mở cửa sổ nhanh lên chị :v
  5 Tháng mười một 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bay đường chính đi em :v
  5 Tháng mười một 2019
 7. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  lâu lắm
  5 Tháng mười một 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  mới bảo gần tới :v
  5 Tháng mười một 2019
 9. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  di chuyển = đĩa bay :v
  5 Tháng mười một 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  cho chị nhờ lên sao hỏa với :v
  5 Tháng mười một 2019
 11. QBZ12
  QBZ12
  v~~~
  5 Tháng mười một 2019
 12. ~ Hồng Vân ~
  7 Tháng mười một 2019
-->