Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Tungtom
  5 Tháng mười một 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  5 Tháng mười một 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  anh ốm á?
  5 Tháng mười một 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  chẳng trách đc :v
  5 Tháng mười một 2019
 5. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  Mau khỏe và trở lại box
  5 Tháng mười một 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ốm thì ốm chơ a vẫn làm mà :D
  5 Tháng mười một 2019
 7. Hưng Dragon Ball
  5 Tháng mười một 2019
-->