Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi who am i?

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thật đó k phải giả đâu
  3 Tháng mười một 2019
 2. who am i?
  who am i?
  thì có ai bảo giả đâu * ngưỡng mộ *
  3 Tháng mười một 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ý là những j tui viết là thật đó ><
  3 Tháng mười một 2019
 4. who am i?
  who am i?
  ukm, Am biết mà
  3 Tháng mười một 2019
 5. who am i?
  who am i?
  *ngưỡng mộ những ng giỏi văn*
  3 Tháng mười một 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  kt 2 bài viết 1 bài 6 1 bài 6.5 :v giỏi ghê á
  3 Tháng mười một 2019
 7. who am i?
  who am i?
  thế là giỏi rồi
  3 Tháng mười một 2019
 8. who am i?
  who am i?
  ể, mà hình như Vũ trùng ngày sinh với bạn mình :D
  3 Tháng mười một 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ủa thế mìnb k phải bạn am ak :D
  3 Tháng mười một 2019
 10. who am i?
  who am i?
  một bạn ở lớp cơ :D
  3 Tháng mười một 2019
 11. who am i?
  who am i?
  cùng ngày, cùng tháng, cùng năm luôn
  ghê nhỉ
  3 Tháng mười một 2019
 12. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng mười một 2019
-->