Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi who am i?

 1. who am i?
  who am i?
  nhầm cột rồi đó :v
  31 Tháng mười 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  máy bị lỗi .-. khó chịu quá
  31 Tháng mười 2019
 3. who am i?
  31 Tháng mười 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  tức ghê =-= ghi đc cái này thì bị cái kia
  31 Tháng mười 2019
 5. who am i?
  who am i?
  Cố mà sửa
  Khổ thân :D
  31 Tháng mười 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  thôi k sửa nữa =-=
  31 Tháng mười 2019
 7. who am i?
  31 Tháng mười 2019
 8. who am i?
  who am i?
  =.='
  31 Tháng mười 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  31 Tháng mười 2019
 10. who am i?
  who am i?
  *phê bình*
  31 Tháng mười 2019
 11. who am i?
  who am i?
  *phạt*
  31 Tháng mười 2019
 12. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  máy bị sao á mà @@ bit sao h
  31 Tháng mười 2019
 13. who am i?
  who am i?
  thế thì đợi khi nào máy hết hỏng thì sửa :D
  31 Tháng mười 2019
 14. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  có đc mỗi cái máy thui ak .-. mà chỉnh lại thế là đc r
  31 Tháng mười 2019
 15. who am i?
  who am i?
  ukm :v
  31 Tháng mười 2019
-->