Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Ngô Nam

 1. View previous comments
 2. Khánh Ngô Nam
  31 Tháng mười 2019
 3. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  m tin tao report ko
  31 Tháng mười 2019
 4. duystd
  duystd
  ko tin
  31 Tháng mười 2019
 5. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ê mai có học Khá ko
  31 Tháng mười 2019
 6. duystd
  duystd
  bt
  31 Tháng mười 2019
 7. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  có or ko
  31 Tháng mười 2019
 8. duystd
  duystd
  theo m cs hx ko
  31 Tháng mười 2019
 9. Khánh Ngô Nam
  31 Tháng mười 2019
 10. duystd
  duystd
  sáng mai t hỏi
  31 Tháng mười 2019
 11. duystd
  duystd
  r chìu t ns
  31 Tháng mười 2019
 12. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ê mà từ từ tao đi nhắn tin với gái cái đã nha ,lát gặp
  31 Tháng mười 2019
 13. duystd
  duystd
  con nào v
  31 Tháng mười 2019
 14. duystd
  duystd
  ghê gái nghành à
  31 Tháng mười 2019
 15. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  con nào kệ tao nói chi
  31 Tháng mười 2019
 16. duystd
  duystd
  cs bồ
  31 Tháng mười 2019
 17. duystd
  duystd
  thoi m r
  31 Tháng mười 2019
 18. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  Ờ từ từ nó cũng ở Phú Yên ,để tao rủ xuống Độc Lập,đi vs t ko
  31 Tháng mười 2019
 19. duystd
  duystd
  chuẩn bị gặp ở đâu v
  31 Tháng mười 2019
 20. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  cây xăng Hòa Thành đi
  31 Tháng mười 2019
 21. duystd
  duystd
  đi
  31 Tháng mười 2019
 22. duystd
  duystd
  ra rủ y
  31 Tháng mười 2019
 23. duystd
  duystd
  h nha
  31 Tháng mười 2019
 24. duystd
  duystd
  t xuống r nek
  31 Tháng mười 2019
 25. duystd
  duystd
  m đâu
  31 Tháng mười 2019
 26. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  từ từ để tao thống nhất với nó cái đã
  31 Tháng mười 2019
 27. duystd
  duystd
  z rủ t xuống
  31 Tháng mười 2019
 28. duystd
  duystd
  ở r kiu từ từ
  31 Tháng mười 2019
 29. duystd
  duystd
  bồ mà xuống độc lập à
  31 Tháng mười 2019
 30. duystd
  duystd
  ra hotel chớ
  31 Tháng mười 2019
 31. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  đâu phải bồ
  31 Tháng mười 2019
 32. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  xuống đấy rồi mới đi
  31 Tháng mười 2019
 33. duystd
  duystd
  h ở đâu
  31 Tháng mười 2019
 34. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ê cu còn on ko
  31 Tháng mười 2019
 35. duystd
  duystd
  chi v
  31 Tháng mười 2019
 36. duystd
  duystd
  lm s bt cs cu
  31 Tháng mười 2019
 37. duystd
  duystd
  lỡ là lù s
  31 Tháng mười 2019
 38. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  hông lẽ mà có l
  31 Tháng mười 2019
 39. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ê qua nhà tao chơi
  31 Tháng mười 2019
 40. duystd
  duystd
  chơi j
  31 Tháng mười 2019
 41. duystd
  duystd
  chớ ba má m đâu đi ấy r hả
  31 Tháng mười 2019
 42. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  ờ đi r
  31 Tháng mười 2019
 43. duystd
  duystd
  h ts nhà m chơi j
  31 Tháng mười 2019
 44. duystd
  duystd
  tivi to coi hả
  31 Tháng mười 2019
 45. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  cứ tới rồi biết
  31 Tháng mười 2019
 46. duystd
  duystd
  ns đi r ts
  31 Tháng mười 2019
 47. duystd
  duystd
  sợ ts lm trò đồi bại tội l của t
  31 Tháng mười 2019
 48. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  l của m tuổi gì với tao
  31 Tháng mười 2019
 49. duystd
  duystd
  m cs à
  31 Tháng mười 2019
 50. duystd
  duystd
  ghê ọ
  31 Tháng mười 2019
 51. duystd
  duystd
  phát hiện bêdde
  31 Tháng mười 2019