Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  trời đất
  31 Tháng mười 2019
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  trời gì mà trời
  1 Tháng mười một 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  không có gì
  1 Tháng mười một 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  ò... bùn kinh dữ nè hic hic
  1 Tháng mười một 2019
-->