Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  mình nữa ạ :)
  30 Tháng mười 2019
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  ukm
  30 Tháng mười 2019
 3. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Ta làm quen đi *chủ nhà đang bật chế độ max lịch sự*
  30 Tháng mười 2019
 4. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  a lớn hơn mik đó Trân ơi
  30 Tháng mười 2019
 5. s2no12k3
  30 Tháng mười 2019
 6. s2no12k3
  s2no12k3
  mk 2k8 á :)
  30 Tháng mười 2019
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  lớn hơn đâu ?? :D
  30 Tháng mười 2019
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  Tú Trân ,2k7
  30 Tháng mười 2019
 9. s2no12k3
  s2no12k3
  mk là Pumkin 2k8 :D
  30 Tháng mười 2019
 10. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  À..."tớ" 2k6 cậu ạ :v
  30 Tháng mười 2019
 11. s2no12k3
  s2no12k3
  oh vậy ak :))
  30 Tháng mười 2019
 12. Tú Trân
  Tú Trân
  vậy xưng hô sao ta
  30 Tháng mười 2019
 13. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  tùy thích thôi :v
  30 Tháng mười 2019
 14. Tú Trân
  Tú Trân
  con chào chú
  30 Tháng mười 2019
 15. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 16. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  con chào bác
  hay hơn
  30 Tháng mười 2019
 17. Tú Trân
  Tú Trân
  30 Tháng mười 2019
 18. s2no12k3
  30 Tháng mười 2019
 19. _Sherlock_Holmes_
  1 Tháng mười một 2019
 20. Tú Trân
  Tú Trân
  hôm trước đang làm quen tự nhiên anh biến đâu mất
  1 Tháng mười một 2019
 21. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  A học bài hôm nọ KT một tiết mấy môn liền
  1 Tháng mười một 2019
 22. s2no12k3
  s2no12k3
  oh ... tội nhỉ ?
  1 Tháng mười một 2019
 23. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  :D *cười trừ*
  1 Tháng mười một 2019
 24. s2no12k3
  s2no12k3
  *gượng cười*
  1 Tháng mười một 2019
 25. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  *vẫn cười 1 cách hết sức vô duyên*
  1 Tháng mười một 2019
-->