Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  mình nữa ạ :)
  30 Tháng mười 2019
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  ukm
  30 Tháng mười 2019
 3. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Ta làm quen đi *chủ nhà đang bật chế độ max lịch sự*
  30 Tháng mười 2019
 4. 0979858718
  0979858718
  a lớn hơn mik đó Trân ơi
  30 Tháng mười 2019
 5. s2no12k3
  30 Tháng mười 2019
 6. s2no12k3
  s2no12k3
  mk 2k8 á :)
  30 Tháng mười 2019
 7. s2no12k3
  s2no12k3
  lớn hơn đâu ?? :D
  30 Tháng mười 2019
 8. Tú Trân
  Tú Trân
  Tú Trân ,2k7
  30 Tháng mười 2019
 9. s2no12k3
  s2no12k3
  mk là Pumkin 2k8 :D
  30 Tháng mười 2019
 10. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  À..."tớ" 2k6 cậu ạ :v
  30 Tháng mười 2019
 11. s2no12k3
  s2no12k3
  oh vậy ak :))
  30 Tháng mười 2019
 12. Tú Trân
  Tú Trân
  vậy xưng hô sao ta
  30 Tháng mười 2019
 13. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  tùy thích thôi :v
  30 Tháng mười 2019
 14. Tú Trân
  Tú Trân
  con chào chú
  30 Tháng mười 2019
 15. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 16. 0979858718
  0979858718
  con chào bác
  hay hơn
  30 Tháng mười 2019
 17. Tú Trân
  Tú Trân
  30 Tháng mười 2019
 18. s2no12k3
  30 Tháng mười 2019
 19. _Sherlock_Holmes_
  1 Tháng mười một 2019
 20. Tú Trân
  Tú Trân
  hôm trước đang làm quen tự nhiên anh biến đâu mất
  1 Tháng mười một 2019
 21. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  A học bài hôm nọ KT một tiết mấy môn liền
  1 Tháng mười một 2019
 22. s2no12k3
  s2no12k3
  oh ... tội nhỉ ?
  1 Tháng mười một 2019
 23. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  :D *cười trừ*
  1 Tháng mười một 2019
 24. s2no12k3
  s2no12k3
  *gượng cười*
  1 Tháng mười một 2019
 25. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  *vẫn cười 1 cách hết sức vô duyên*
  1 Tháng mười một 2019
-->