Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thảo Nguyễn ^ ^

 1. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Cậu bao tuổi?
  30 Tháng mười 2019
 2. Thảo Nguyễn ^ ^
  30 Tháng mười 2019
 3. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Tớ hơn cậu 1 tuổi :)
  30 Tháng mười 2019
 4. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  vậy e chào a hay cj nhỉ
  30 Tháng mười 2019
 5. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  đoán thử đi
  30 Tháng mười 2019
 6. Thảo Nguyễn ^ ^
  30 Tháng mười 2019
 7. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 8. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  :D
  đúng ko ạ
  30 Tháng mười 2019
 9. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 10. Thảo Nguyễn ^ ^
  30 Tháng mười 2019
 11. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Em đang làm gì đấy ?
  30 Tháng mười 2019
 12. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  à e đang soạn bài
  30 Tháng mười 2019
 13. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  a ko cần soạn:D
  30 Tháng mười 2019
 14. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  e mai có đoàn về kt
  30 Tháng mười 2019
 15. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 16. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  mệt lắm
  30 Tháng mười 2019
 17. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  a đang ngồi ôn sập mặt trong đống đề cương+bài tập đây :v
  30 Tháng mười 2019
 18. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  khổ thân a nhỉ
  e cx vậy thôi
  30 Tháng mười 2019
 19. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  chép bài hộ nữa
  30 Tháng mười 2019
 20. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  chép bài hộ............? LÀ SAO
  30 Tháng mười 2019
 21. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  người máy đi chép bài trên lớp ko kịp phải mang về
  30 Tháng mười 2019
 22. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  chép tiếp...
  30 Tháng mười 2019
 23. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  à .......
  30 Tháng mười 2019
-->